tisdag 31 augusti 2010

Internet ser dig

Fick för mig att Googla min mamma. Hon dog innan Internet slog igenom. Samma år vet jag att jag kom i kontakt med den första PCn, en 486:a. Ändå fanns hennes namn lagrat i två gamla dokument som av någon anledning lagts upp och sparats för eftervärlden. Man kan ju fundera på hur mycket information det kommer finnas kvar om oss som nu är aktiva inom yrkesliv och föreningsliv!? Kanske en guldgruva för släktforskare i framtiden, men även för andra mindre snälla individer och nätverk.

Själv har jag vartefter skickat mejl hit och dit för att få mitt namn bortrensat där jag inte längre tycker att jag hör hemma. Jag har också upptäckt att om man skriver något på en allmän Facebooksida, t ex en fansida eller i en grupp, så syns det snart i Google. Men då kan man ju gå tillbaka och sudda inläggen ifall de blivit inaktuella. (Jag begriper att allt säkert finns kvar ändå för de som är bra på att göra utgrävningar bland ettor och nollor men det är i alla fall inte lika lättillgängligt.)

Jag har också börjat fundera på att göra en förteckning över alla ställen där jag har inloggningsuppgifter, alltså där jag är kund eller har någon slags konto. Mest med tanke på om det skulle hända mig något. Frågan är var och i vilken form en sån förteckning bör förvaras för att det ska vara säkert? Tar tacksamt emot idéer!

Inga kommentarer: