tisdag 5 februari 2008

Danderydsmodellen

Nu på morgonen var vi på förläsning på Danderyds sjukhus om det som de kallar för Danderydsmodellen. De har under ett år jobbat med Projekt Dublin där de tagit de bästa bitarna från just hur de gör på förlossingen i Dublin. Och projektet har gett så otroligt bra resultat att de nu kör vidare på samma tema, fast nu heter det Danderydsmodellen. De inriktar sig i första hand på förstföderskor med normala graviditeter och de viktigaste skillnaderna mot den vanliga förlossningen är:
  • Närvaro av förlossningspersonal under hela förlossningen, en barnmorska och en undersköterska. De undersöker minst var 1,5 timme hur det går för att snabbt kunna hjälpa till om värkarbetet avstannar. På det viset behövs oftast mindre åtgärder för att värkarbetet ska kunna fortsätta av sig självt. Och man har minskat akuta snitt med 50% tror jag det var! Helt sjukt bra ju!
  • Tidsbegränsad förlossningstid. Förlossningen ska max ta 12 timmar. Om det inte är färdigt då för läkare och barnmorska tillsammans med föräldrarna en diskussion hur man ska gå vidare - avvakta fortsatt förlopp eller avsluta på lämpligaste sätt. Och så vitt jag förstod så är de allra flesta klara inom 12 timmar.

De vill gärna köra den här modellen över hela BB på Danderyd men de måste spara pengar och de kämpar nu för att det här ska prioriteras då det är en stor besparing i det långa loppet, eftersom det är bra för alla inblandade, föräldrar, barn och personal. Men tills vidare kommer modellen vara tillgänglig för de som aktivt efterfrågar den, så det ska vi säga när man ringer in och det är dags. Under projektets gång har hela BB också renoverats så det känns ju också bra förstås. Läs mer här om Danderydsmodellen.

Inga kommentarer: